Gümüşhane İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Mühendis(Brüt asgari ücretin %90 fazlası) Ay 3,00 4
2 İş Makinesi Operatörü(Brüt asgari ücretin %80 fazlası) Ay 44,00 4
3 İş Makinesi Şoförü(Brüt asgari ücretin %70 fazlası) Ay 38,00 4
4 Atölye Ustası(Brüt asgari ücretin %70 fazlası) Ay 12,00 4
5 İnşaat Ustası(Brüt asgari ücretin %70 fazlası) Ay 3,00 4
6 Çöp Toplama İşçisi-Vidanjör Operatörü(Brüt asgari ücretin %65 fazlası) Ay 7,00 4
7 Tercüman(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 1,00 4
8 İş Makinesi Yağcısı(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 3,00 4
9 Aşçı(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 5,00 4
10 Aşçı (Engelli)(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 4
11 Vasıflı İşçi((Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 2,00 4
12 Büro Personeli(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 9,00 4
13 Vasıfsız İşçi(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 13,00 4
14 Vasıfsız İşçi (Engelli)(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 3,00 4
Birimi Miktarı
1 Mühendisin Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 5
2 Mühendisin Fazla Çalıştırılması saat 10
3 İş Makinesi Operatörünün Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 50
4 İş Makinesi Operatörünün Fazla Çalıştırılması saat 200
5 İş Makinesi Şoförünün Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 50
6 İş Makinesi Şoförünün Fazla Çalıştırılması saat 200
7 Atölye Ustasının Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 10
8 Atölye Ustasının Fazla Çalıştırılması saat 20
9 İnşaat Ustasının Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 5
10 İnşaat Ustasının Fazla Çalıştırılması saat 10
11 Çöp Toplama İşçisinin-Vidanjor Operatörü Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 10
12 Çöp Toplama -Vidanjör Operatörüİşçisinin Fazla Çalıştırılması saat 20
13 Tercüman Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 2
14 Tercüman Fazla Çalıştırılması saat 5
15 İş Makinesi Yağcısının Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 5
16 İş Makinesi Yağcısının Fazla Çalıştırılması saat 20
17 Aşçının Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 5
18 Aşçının Fazla Çalıştırılması saat 10
19 Aşçının (Engelli) Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 1
20 Aşçının (Engelli) Fazla Çalıştırılması saat 5
21 Vasıflı İşçinin Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 5
22 Vasıflı İşçinin Fazla Çalıştırılması saat 10
23 Büro Personelinin Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 5
24 Büro Personelinin Fazla Çalıştırılması saat 10
25 Vasıfsız işçinin Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 30
26 Vasıfsız İşçinin Fazla Çalıştırılması saat 60
27 Vasıfsız işçinin (Engelli) Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması gün 5
28 Vasıfsız İşçinin (Engelli) Fazla Çalıştırılması saat 5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar