ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - İç Satın Alma Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Temizlik işçisi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 13,00 36
2 Çaycı(Brüt asgari ücretin %25 fazlası) Ay 2,00 36
Birimi Miktarı
1 Teknik şartnamenin 11.1. maddesinde sayı ve nitelikleri belirtilen işin yapılmasında kullanılacak temizlik sarf malzemeleri gideri ay 36
2 Teknik şartnamenin 11. 2. maddesinde sayı ve nitelikleri belirtilen temizlik ekipmanları gideri ay 36
3 Teknik şartnamenin 5. maddesinde sayı ve nitelikleri belirtilen koruyucu giyim malzemeleri gideri ay 36
4 Yüklenici çalıştırdığı personellerin ulaşımını ayda 22 gün üzerinden ayni olarak 2012 model veya üstü 1 adet 15+1 kişilik minibüs ile sağlayacak olup, araç günde toplam 60 km yol yapacaktır. ay 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar