Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEMİZLİK VE SAĞLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Ofis binası odacılık ,telefon santrali, çay ocağı işletilmesi ve genel temizlik hizmetleri(Brüt asgari ücret) Ay 20,00 12
2 Revir Sağlık Hizmetleri(Brüt asgari ücretin %15 fazlası) Ay 1,00 12
3 Revir Sağlık Hizmetleri(Brüt asgari ücretin %15 fazlası) Ay 1,00 8
4 Revir Sağlık Hizmetleri(Brüt asgari ücretin %15 fazlası) Ay 2,00 4
Birimi Miktarı
1 Ofis binası odacılık ,telefon santrali, çay ocağı işletilmesi ve genel temizlik hizmetleri Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri gün 310
2 Revir Sağlık Hizmetleri Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri gün 33

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar