ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ASFALT EMÜLSİYONLARI ÜRETİM PLENTİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar