DİDİM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DÖKME ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 DÖKME ÇİMENTO(CEM I 42,5 R) ton 3.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar