KÖRFEZ BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin EKMEK SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ekmek adet 450.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar