Cezaevi Müdürlüğü-Açık ADALET BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)