NİKSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin İNŞAAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 İnşaat Demiri ton 500
2 Çimento torba 20.000
3 Tuğla (190*135*190) adet 75.000
4 Tuğla (190*85*190) adet 15.000
5 Tuğla (Yığma) adet 20.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar