ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 365 Gün Süreyle Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü ve Tortum HES İşletme Müdür Yardımcılığının Isıtma Sistemi İçin ±270.000 kg Kalorifer Yakıtı Alımı kilogram 270.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar