Siverek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ADALET BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 FINDIK KÖMÜR ALIMI kilogram 400.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar