İstanbul Su Kanal İdaresi İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ATIKSU YAĞMURSUYU DERE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)