ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin SİNYALİZASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)