KÖRFEZ BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin SPOR KOMPLEKSİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)