Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PARK-BAHÇE VE ÇEVRE DÜZENLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Park-Bahçe ve Çevre Düzenleme hizmeti ay 112

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar