Devlet Hastanesi -Alanya SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ (KLİNİK DESTEK PERSONELİ)(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 26,00 12
Birimi Miktarı
1 PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ (KLİNİK DESTEK PERSONELİ) RESMİ TATİL ÇALIŞMA gün 201,5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar