Devlet Hastanesi -Alanya SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ (TEKNİK SERVİS PERSONELİ)(Brüt asgari ücretin %35 fazlası) Ay 9,00 12
2 PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ (TEKNİK SERVİS PERSONELİ)(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1,00 12
Birimi Miktarı
1 PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ (TEKNİK SERVİS PERSONELİ)(Brüt asgari ücretin %35 fazlası) gün 93

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar