Bölge Müdürlüğü-3.Bölge Eskişehir DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar