Bölge Müdürlüğü-1.Bölge Bursa DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PROJE YAPIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Proje hizmetleri metre 1
2 Jeolojik-Jeoteknik Etüt çalışmalar
(Araştırma çukuru açılması,Malzeme Çalışması vb.)
adet 30

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar