ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - İç Satın Alma Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Temizlik personeli(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 4,00 24
Birimi Miktarı
1 Teknik şartnamenin 3.1.a maddesinde cinsi ve miktarı belirtilen sarf malzemeler ay 24

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar