İkmal Bakım Daire Başkanlığı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar