AZİZİYE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 YEMEK HİZMETİ ALIMI öğün 10.836

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar