KARASU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Tabldot Yemek Hizmeti Alımı adet 37.600

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar