Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Sıcak Yemek adet 40.000
2 Kumanya adet 40.000
3 Kahvaltı adet 10.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar