Şırnak Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Motorin (Euro Dizel) litre 220.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar