İSTANBUL KÜLTÜR VE S ANAT ÜRÜNLERİ Tİ C.A.Ş.

Kurumumuz İhtiyacı İçin ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Pazarlık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)