Denizli Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ADALET BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI %0,1 GEÇEN ANCAK %1'İ GEÇMEYEN) kilogram 100.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar