Huzurevi Müdürlüğü-Aydın AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kalorifer Yakıtı(Kükürt Oranı %0,1 Geçen Ancak % 1 geçmeyen) kilogram 120.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar