Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SİTOGENETİK KİT SATIN ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 19 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Brans Kodu Miktarı
1 TEL/AML1 test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 30
2 IGH/MYC t(8;14) DUAL FÜZYON TRANSLOKASYON FISH PROBU test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 30
3 AML1/ETO FISH PROB test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 30
4 CBFB/MYH11 FISH PROB test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 30
5 LSI PML SO/ RARA SG PROBE T(15;17) test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 30
6 BCR/ABL FISH PROB test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 50
7 TP53 SO/CEP17 FISH PROB test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 30
8 SENTROMERİK PROB (KROMOZOM 1, KLASİK SATELLİT) DİREKT, FİTC İŞARETLİ test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 10
9 SENTROMERİK PROB (KROMOZOM 7) DİREKT, FİTC İŞARETLİ test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 30
10 SENTROMERİK PROB (KROMOZOM 8) DİREKT, FİTC İŞARETLİ test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 30
11 SENTROMERİK PROB (KROMOZOM 13/21) DİREKT, FİTC İŞARETLİ test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 10
12 SENTROMERİK PROB (KROMOZOM 14/22) DİREKT, FİTC İŞARETLİ test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 10
13 SENTROMERİK PROB (KROMOZOM 15) DİREKT, FİTC İŞARETLİ test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 10
14 SENTROMERİK PROB (KROMOZOM 16) DİREKT, FİTC İŞARETLİ test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 10
15 XIST (Xq13.2) FISH PROBU test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 10
16 SENTROMERİK PROB (KROMOZOM X/Y) DİREKT, DUAL COLOR İŞARETLİ test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 50
17 FISH HİBRİDİZASYON BUFFER adet SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 2
18 PHYTOHEMAGLUTİNİN mililitre SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 200
19 MULTİPROBE TELOMERİK FISH PROB SETİ 24 İŞARETLİ TELOMERİK PROB İÇEREN SLAYT test SITOGENETIK, FISH, INTERFAZ 5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar