Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - İhale İşleri Şube Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin AMFİBİK SULAK ALAN TAŞITI VE YARDIMCI EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Yüzergezer (Amfibik) Sulak Alan Taşıtı ve Ekipmanları adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar