ANTAKYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BETON BORU SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 200'lük Entegre Contalı Beton Boru metre 1.200
2 300'lük Entegre Contalı Beton Boru metre 1.200
3 800'lük Entegre Contalı Beton Boru metre 800
4 1000'lik Entegre Contalı Beton Boru metre 800

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar