İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin DİJİTAL MAMOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Brans Kodu Miktarı
1 DİJİTAL MAMOGRAFİ CİHAZI adet MAMOGRAFİ SİSTEMİ DİJİTAL / TOMOSENTEZ (3 BOYUTLU) 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar