İstanbul Su Kanal İdaresi İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LASTİK, JANT SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Otomobil - Minibüs - Kamyonet Lastik Tamiri ve Montaj/Demontajı (1 Adet Lastik Sökme Takma ve Balans Dahil) adet 75
2 Kamyon - Dorse Lastik Tamiri ve Montaj/Demontajı (1 Adet Lastik Sökme Takma ve Balans Dahil) adet 150
3 İş Makinası Lastik Tamiri ve Montajı/Demontajı (1 Adet Lastik Sökme Takma ve Balans Dahil) adet 75
4 Bu İhale Kapsamında İhtiyaç Olması Durumunda Kullanılacak Olan Lastik ve Jantlar İçin İdarece 325.000,00.- TL Ödenek Öngörülmüş Olup, İdarece Belirlenmiş Olan Ve İhale Dökumanı Kapsamında Yer Alan Fiyatlandırılmış Lastik-Jant ve Lastik Tamiri Fiyat Listesinde Belirtilen Lastik ve Jant Birim Fiyatları Üzerinden Her Bir Lastik ve Janta Aynı Oranda İskonto Uygulamak Suretiyle Teklif Edilen Toplam İskontolu Ödenek Tutarı. adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar