DİDİM BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PESTİSİT SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 6 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 %12 Spinosad SC formunda litre 400
2 %1 Clothianidin Jel formunda tüp 400
3 %0,005 Flocoumafen mum blok formunda kilogram 400
4 %89 Polydimetilsiloksan Likit formunda litre 400
5 %11,84 Thiomethoxam
%3,89 Lambda Cyhalothrin ZC formunda
litre 300
6 %5 S-Methoprene CS formunda litre 150

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar