Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin SAYAÇ VE GPRS MODEM HABERLEŞME ANTENİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Uzaktan kontrollü, Direk bağlı kesmeli Sayaç
adet 500
2 Uzaktan kontrollü, Akım trafo bağlantılı, röleli Sayaç
adet 100
3 GPRS modem haberleşme anteni
adet 100

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar