Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Teknik Bakım Hizmet Alımı(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 3,00 24
Birimi Miktarı
1 Resmi Ve Dini Bayram Çalışması gün 31

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar