Bölge Müdürlüğü-26.Bölge Artvin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DENETİM VE KONTROLÖRLÜK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Sorumlu Müdür (Denetim Sorumlusu)(Brüt asgari ücret) Ay 1,00 11
2 Kalite Kontrol ve Laboratuvar Grubu (Yardımcı Teknik Eleman)(Brüt asgari ücret) Ay 1,00 11
3 Jeoteknik Grubu (Denetçi Mühendis)(Brüt asgari ücret) Ay 1,00 10
4 Harita Grubu (Yardımcı Teknik Eleman)(Brüt asgari ücret) Ay 1,00 10
5 Hidro-Mekanik Grubu (Denetçi Mühendis)(Brüt asgari ücret) Ay 1,00 11

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar