Orman İşletme Müdürlüğü-Cide OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İbreli Tomruk-Kağıtlık metreküp 7.620
2 İbreli Maden Direk metreküp 50
3 Kabuklu Kağıtlık Od-Lif Yonga-Yakacak Odun ster 200
4 Yapraklı Tomruk-Kağıtlık metreküp 24.750
5 Yapraklı Maden Direk metreküp 100
6 Yapraklı Sanayi Odunu metreküp 300
7 Kabuklu Kağıtlık Od-Lif Yonga-Yakacak Odun ster 350

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar