Orman İşletme Müdürlüğü-Keles OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (Yemişen Orman Deposu İstif işi)
Birimi Miktarı
1 İbreli Tomruk-Yuvarlak Sanayi Odunu ve Kabuksuz Kağıtlık Odun metreküp 12.200
2 İbreli Tel Direk
metreküp 1.700
3 İbreli Maden Direk metreküp 900
4 Yapraklı Tomruk-Yuvarlak Sanayi Odunu ve Kağıtlık Odun metreküp 50
5 Yapraklı Maden Direk metreküp 10
6 Yapraklı ince sanayi, kağıtlık, Lif yonga, sırık, yakacak odun ster 5
7 İbreli ince sanayi, kağıtlık, Lif yonga, sırık, yakacak odun ster 5
2. KISIM (Çatak Orman Deposu İstif İşi)
Birimi Miktarı
1 İbreli Tomruk-Yuvarlak Sanayi Odunu ve Kabuksuz Kağıtlık Odun metreküp 11.000
2 İbreli Tel Direk metreküp 5
3 İbreli Maden Direk metreküp 500
4 Yapraklı Tomruk-Yuvarlak Sanayi Odunu ve Kağıtlık Odun metreküp 700
5 Yapraklı Maden Direk metreküp 50
6 Yapraklı ince sanayi, kağıtlık, Lif yonga, sırık, yakacak odun ster 1
7 İbreli ince sanayi, kağıtlık, Lif yonga, sırık, yakacak odun ster 1
3. KISIM (Karabel Orman Deposu İstif İşi)
Birimi Miktarı
1 İbreli Tomruk-Yuvarlak Sanayi Odunu ve Kabuksuz Kağıtlık Odun metreküp 8.000
2 İbreli Tel Direk metreküp 450
3 İbreli Maden Direk metreküp 400
4 Yapraklı Tomruk-Yuvarlak Sanayi Odunu ve Kağıtlık Odun metreküp 800
5 Yapraklı Maden Direk metreküp 50
6 Yapraklı ince sanayi, kağıtlık, Lif yonga, sırık, yakacak odun ster 1
7 İbreli ince sanayi, kağıtlık, Lif yonga, sırık, yakacak odun ster 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar