İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar