T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Halkalı İşçi İaşe Merkezinde günlük ortalama 140 kişilik yemek hizmetlerinin 724 iş günü yürütülmesi öğün 101.360

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar