İstanbul Su Kanal İdaresi İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TÜNEL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Belli İstekliler Arasında İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)