Uygulama ve Araştırma Hastanesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 ASANSÖR HİZMET ALIMI sefer 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar