Orman Bölge Müdürlüğü-Elazığ OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN ÜRETİM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Hacmi 1,3 Litreye kadar olan kapların harç ile doldurulması ve doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi. adet 2.060.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar