Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İstanbul - Çanakkale Gezi Organizasyonu kişi 110

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar