PAMUKKALE BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 TAZİYE HİZMETİ adet 990
2 İKRAM DAĞITIMI HİZMETİ ( ÇORBA, AYRAN VE LİMONATA DAĞITIMI ) adet 484.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar