Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 ÖEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI,Fabrikamız sınırları içinde belirlenen Ofis, İşletme, Hizmet binaları,Lojman, Ambarlar, Sosyal tesisler ve Müştemilatın her türlü güvenliğini sağlamak. İdare tarafından belirlenen talimatlara göre giriş-çıkış, iç dolaşım ve erişimlere kontrolleri yapmak ve kayıtlarını tutmak(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 27,00 12

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar