MAZIDAĞI BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 30 Adet Personel Temizlik ve Çöp Toplama işlerinde çalıştırılması(Brüt asgari ücret) Ay 30,00 12
Birimi Miktarı
1 30 Adet Personel Temizlik ve Çöp Toplama işlerinde çalıştırılması hizmet alım işi ay 12

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar