Van Mahalli İdareleri Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Birliği (Vançeb)

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Şoför (Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 2,00 20
2 Büro Personeli(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 3,00 20

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar