DOĞANKENT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 01:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Personel çalıştırma hizmeti(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1,00 18
2 Personel Çalıştırma Hizmeti(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 4,00 18
3 Personel Çalıştırma Hizmeti(Brüt asgari ücretin %13 fazlası) Ay 7,00 18
4 Personel Çalıştırma Hizmeti(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 18
5 Personel Çalıştırma Hizmeti(Brüt asgari ücret) Ay 11,00 18

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar