YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İşçi(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 5,00 11
Birimi Miktarı
1 Temizlik Malzemesi (Teklif edilen birim fiyatta temizlik malzemesi bedeli aylık 3.000,00 TL olarak sabittir. Bu bedel teklif cetveline aynen yansıtılacaktır.)(3.000,00 TL x 11 ay)(Miktar (11) ve teklif edilen birim fiyat (3.000,00 TL) çarpılarak tutar kısmına yazılacaktır.) ay 11
2 Hizmet binası giydirme cepheleri ve diğer pencerelerinin dışarıdan temizlenmesi adet 2
3 Hizmet binası bahçe çimlerinin biçilmesi ve biçilen çimlerin temizlenmesi adet 7

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar